మహాత్మాగాంధీ | భగవాన్

Wednesday, June 17, 2009
1938 లో మహాత్మాగాంధీ ప్రతినిధిగా బాబూ రాజేంద్రప్రసాద్ రమణాశ్రమం వచ్చి మూడు రోజులు గడిపాడు. ఆయనకు తోడుగా జమునాలాల్ బజాజ్ వచ్చారు. బజాజ్ భగవాన్ ని కొన్ని ప్రశ్నలడిగారు.

'యీ పోరాటంతో స్వరాజ్యం సంపాదించగలిగితే అది ఎవరికైనా ఆనందదాయకమే గదా భగవాన్ ! '

'త్యాగం ఒక్కటే చాలదు. త్యాగం వెనుక శరణాగతి వుండాలి . భగవదేచ్చను ఆమోదించాలి. అప్పుడే సత్ఫలితం. ఆ విషయం ఆయన (మహాత్మాగాంధీ) మరువకూడదు. అప్పుడు ఆనందపడవలసింది ఏముంటుంది? ఫలితం ఆశించకుండా కర్తవ్యం నెరవేర్చడం ముఖ్యం. దానిని నిష్కామయోగం అంటారు.'

'భక్తుల్ని అనుగ్రహించే శక్తి భూమిపైన ఎవరికీ లేదంటారా? మీవంటి మహర్షులు స్వరాజ్యం సంపాదించవచ్చుగదా? మన ప్రాచీన మహర్షుల తపస్సు ఇపటికీ పనికొస్తుందా? దానిని మనం ఉపయోగించుకోగలమా? '

'ఉపకరిస్తుంది. అది ఏ ఒక్కరి సొత్తు కాదు. మనుషులలో చైతన్యం కలగడానికి వారి తపోశక్తి పనికొస్తుంది. ' ఆ
ఇద్దరి సంభాషణ బాబూ రాజేంద్రప్రసాద్ మౌనంగా ఉండి విన్నారు.

చివరకు 'మహాత్మాగాంధీ నన్ను తమ దర్శనానికి పంపారు. మీ సందేశం?'

'ఏం సందేశం కావాలి? హృదయాలు పరస్పరం పలకరించుకుంటున్నాయి.
అది చాలు. ఇక్కడ శక్తి అక్కడ తనలోనూ పని చేస్తోంది .'

5 comments:

విహారి said...

Good blog posts... It would be great if you can provide the source for these posts.

Sridhar said...

Thank U for ur support. Since long time I've been thinking of writing about Bhagavan and it happened only when I visited Ramana Ashramam and Arunachalam hill at Tiruvannamalai.

To quote , sources are many from which I am submitting all these short stories. These are all almost from the memories of Devotees of the Bhagavan and from other general visitors to HIM.

Only few books are available for sale outside Tiruvannamalai. Few of them are available as free e-books, which if required with the request of any readers, I shall post them.

Any way thanks to all visiting Bhagavan

భావన said...

చాలా బాగుంది మీ బ్లాగ్ శ్రీధర్ గారు. ధన్యవాదాలు మాతో భగవాన్ స్మృతులు పంచుకుంటున్నందుకు..

Sreedhar said...

చాలా బాగుంది మాస్టారు, మీ బ్లాగు. భగవాన్ స్మృతులు మాతో పంచుకుంటున్నందుకు ధన్యవాదాలు.

srinu said...

Thanks for good info abt Great Sage Ramana Maharshi.

Blog Archive